tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC18F452 Seri RS232 port bağlantılı kontrol kartı ile 2717 yazısı var. Yazar;