tarihinde yayımlanan PIC18F452 picbasic yazıcı çıktısı veren sıramatik ile 2747 yazısı var. Yazar