tarihinde yayımlanan PIC18F452 picbasic yazıcı çıktısı veren sıramatik ile 2728 yazısı var. Yazar