PIC18F452 picbasic yazıcı çıktısı veren sıramatik

| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC18F452 picbasic yazıcı çıktısı veren sıramatik

Değişik bir proje devre pplb tip font kullanan termal yazıcıları destekliyor lcd ekran üzerinde kayıt bilgileri tarih saat görülebiliyor PIC18F452 DS1302 24C32A entegreleri kullanılmış yazılım picbasic ile hazırlanmış bir çok konuda iyi bir örnek Hazırlayan emeği geçen kişilere teşekkürler.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Bankalarda kullanılan sıra alma sistemidir. butona basıldığında yazıcıdan sıra verilir. 18F452 nin epromunda basılan son 20 fişle ilgili bilgi saklanır. Bilgisayarın seri portuna 9800 bt 8N1 ile bağlarsanız devreye 1 komutu yolladığınızda epromda sakladığı fiş bilgilerini (hangi numara hangi tarihte hangi saatte verildi) size verecek ve hafızayı silecektir.

Sistemin saat ve tarih kısmında ETE hocanın katkısı çoktur. kendisine tekrar teşekür ederim. sistem kendi tasarımımdır. yardımcı olması dileğiyle.

PORTA.1 pinine bağlı butona basılı tutarak (anahtarı kapalı konuma getirerek) devreye enerji verilirse eeprom resetlenir.

kod içinde bu durum aşağıdaki kod grubuyla yapılır.

if porta.1 = 1 then
print at 1,1,”eproom resetlendi”
kayit = 0
ewrite 1,[kayit]
kayitsayisi = 0
ewrite 10,[kayitsayisi]
adet = 0
ewrite 100,[adet]
Dn5:
if porta.1 =1 then dn5
endif

pic18f452-ds1302-24c32a-picbasic pic18f452-ds1302-24c32a-picbasic-lcd-yazici siramatik-devresi

Yazılım

'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
'* Notice : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 26.04.2009                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
device 18f452
ADCON1=7 
delayms 500
 
 
 XTAL = 20
 LCD_DTPIN = PORTd.4	
 LCD_RSPIN = PORTd.3
 LCD_ENPIN = PORTd.2
 LCD_INTERFACE = 4	' 4-bit Interface
 LCD_LINES = 4
 LCD_TYPE = 0

 HSERIAL_BAUD = 9600    ' Set baud rate to 9600
 HSERIAL_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
 HSERIAL_TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode 
 HSERIAL_CLEAR = ON  

symbol RtC_ClK = portb.5
symbol RtC_RsT = portb.7
symbol RtC_DtA = portb.6
low portb
print at 1,1,"HAZIR..."
high portd.0  'backlight açıldı
'******************Portlar deneniyor***************************

'******************DEĞİŞKENLER TANIMLANIYOR********************

dim MeM     as byte
Dim SaYi    as byte
dim SaNiYe   as byte
dim DakikA   as byte
dim SaaT    as byte
dim GunSirasi  as byte
dim Gun     as byte
dim Ay     as Byte
dim YiL     as byte
dim KonTroL   as byte
dim OnlaR    as byte
dim BiRleR   as byte
dim Eski_Sn   as byte
dim DeG[64]   as byte
dim AdeT    as word
dim Bas     as word
dim KayiT    as word
dim KayitSayisi as word
dim BilGi    as byte
dim O_K_sayisi as byte
dim OkuNan   as byte

bilgi = 0

kayit  = eread 1
'if kayit = 255 then
'kayit  = 20
'ewrite 1,[kayit]
'endif

kayitsayisi = eread 10
if kayitsayisi = 255 then
kayitsayisi = 0
ewrite 10,[kayitsayisi]
endif

adet   = eread 100


if porta.1 = 1 then
 print at 1,1,"eproom resetlendi"
 kayit  = 20
 ewrite 1,[kayit]
 kayitsayisi = 0
 ewrite 10,[kayitsayisi]
 adet = 0
 ewrite 100,[adet]
 Dn5:
 if porta.1 =1 then dn5
endif 

if porta.0 = 0 then ayarsiz

'******Saat 13:20:54 2/6/2009 OLARARAK DEĞİŞKENLER ATANIYOR****

Mem=00 :Gosub Terscevir  :Saniye=SAYI
Mem=31 :Gosub Terscevir  :Dakika=SAYI
Mem=17 :Gosub Terscevir  :Saat=SAYI
MEM=7  :GOSUB terscevir  :gunsirasi=sayi
Mem=26 :GOsub Terscevir  :Gun=SAYI
Mem=4  :Gosub Terscevir  :Ay=SAYI
Mem=9  :GOSUB Terscevir  :YIL=SAYI


'***********DS1302 ye saat yazılacak****************************
high rtc_rst
output rtc_dta
shout rtc_dta, rtc_clk, 0,[$8E, 0]
low rtc_rst

  Delayus 50

High rtc_rst
output rtc_dta
shout rtc_dta, rtc_clk, 0, [$BE\8,saniye\8,dakika\8 ,saat\8 ,gun\8 ,ay\8 ,gunsirasi\8 ,yil\8 ,128\8]
low rtc_rst 


print at 2,1,"Saati Ayarladim.."
delayms 1000

'*************islem yönetimi**************************
Ayarsiz:
cls
bilgi = 0
BasLa:
gosub zaman_oku
if porta.0 =1 then printet
hserin 10,basla,[bilgi]
if bilgi = "1" then aktar
goto basla
'***********************Saati oku**********************
Zaman_Oku:
  High RtC_RsT
  OUTPUT rtc_dta
  shout RtC_DtA ,RtC_ClK ,0 ,[$BF] 
  INPUT RTC_DTA
  shin RtC_DtA ,RtC_ClK ,1 ,[saniye\8,dakika\8,saat\8,gun\8,ay\8,gunsirasi\8,yil\8,kontrol\8]
  
  Low RtC_RsT

     mem=saniye   :gosub cevir:saniye=sayi 
     mem=dakika   :gosub cevir:dakika=sayi
     mem=saat    :gosub cevir:saat=sayi
     mem=gun    :gosub cevir:gun=sayi
     mem=ay     :gosub cevir:ay=sayi
     mem=yil    :gosub cevir:yil=sayi
     mem=gunsirasi :gosub cevir:gunsirasi=sayi


print at 1,1, "Sira No:",dec5 adet,"    "
print at 2,1, "Kayit :",dec3 kayit
print at 4,1,dec2 saat,":",dec2 dakika,":",dec2 saniye
print at 4,11,dec2 gun,"/",dec2 ay,"/","20",dec2 yil,
delayms 10
return
END

'***********Hex Değer Binary dönüşüyor**************

TersCevir:
  onlar=mem dig 1
  onlar=onlar<<4
  birler=mem dig 0
  sayi=onlar + birler
return

'**********Binary Değer Hex Dönüşüyor***************
Cevir:
  onlar  =mem & %01110000
  onlar  =onlar>>4
  birler =mem & %00001111
  sayi  =onlar * 10 + birler
RETURN
'**************** Printer **************************


PrintEt:
if porta.0 = 0 then basla
gosub yaz
Dng1:
if porta.0 =1 then dng1
goto basla

Yaz:

 adet = adet + 1
 ewrite 100, [adet]
 HSEROUT ["N",13,10,"ZB",13,10,"q495",13,10,"Q250,24",13,10,"D10",13,10,"S2",13,10,"OD,C1",13,10,"B83,189,0,3,2,4,39,N,",34,dec2 saniye,dec2 gun,dec2 saat, dec2 dakika,dec3 adet,34,13,10]
 hserout ["A160,57,0,5,1,1,N,",34,dec5 adet,34,13,10,"A156,22,0,3,1,1,N,",34,"SIRA NUMARASI",34,13,10]
 hserout ["A101,140,0,4,1,1,N,",34,dec2 gun,45,dec2 ay,45,50,48,dec2 yil,60,62,dec2 saat,58,dec2 dakika,58,dec2 saniye,34,13,10,"A457,205,3,1,1,1,N,",34,"www.obis.com.tr",34,13,10,"A46,55,1,1,1,1,N,",34,"www.obis.com.tr",34,13,10,"P1,1",13,10,13,10]
 
 print at 3,1,"Baski Yapiliyor..."
 print at 2,1,"Baski Sayisi: ",dec4 adet
 gosub kayitTut
 print at 1,1,"Kayit:",dec KayitSayisi," Kayit Bt:",dec kayit
 
 delayms 1000
 print at 3,1,"         "
 return

'******************** KAYIT TUT **************************

KayiTTuT:

ewrite kayit, [gun]
  kayit = kayit + 1
ewrite kayit, [ay]
  kayit = kayit + 1
ewrite kayit, [yil]
  kayit = kayit + 1
ewrite kayit, [saat]
  kayit = kayit + 1
ewrite kayit, [dakika]
  kayit = kayit + 1
ewrite kayit, [saniye]
  kayit = kayit + 1
ewrite kayit, [adet]
  kayit = kayit + 2
KayitSayisi = KayitSayisi + 1
ewrite 1,[kayit]
ewrite 10,[KayitSayisi]  
return

AkTar:
cls
bilgi = 0
print at 1,1," SENKRON BASLADI."
Bas = 20
okunan = 0
O_K_sayisi = eread 10
 
DnG2:
if okunan = o_k_sayisi then setbitti

gun   = eread bas
  bas = bas + 1
Ay   = eread bas 
  bas = bas + 1
yil   = eread bas
  bas = bas + 1
saat  = eread bas
  bas = bas + 1
dakika = eread bas
  bas = bas + 1
saniye = eread bas
  bas = bas + 1
adet  = eread bas
  bas = bas + 2
HSEROUT [dec2 gun,":",dec2 ay,":",dec2 yil," ",dec2 saat,":",dec2 dakika,":",dec2 saniye," ",dec5 adet,13,10]
okunan = okunan + 1
goto dng2

SeTbiTTi:
  kayit  = 20
  bas   = 20
 ewrite 1,[kayit]
 kayitsayisi = 0
 ewrite 10,[kayitsayisi]
' adet = 0
' ewrite 0,[adet]
print at 1,1," AKTARIM TAMAMLANDI "
delayms 1000
goto basla

end
pic18f452-picbasic-yazici-ciktisi-veren-siramatik-devresi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/05/24 Etiketler: , , , ,13 Yorum “PIC18F452 picbasic yazıcı çıktısı veren sıramatik

 1. Aziz Kürşat AKBENAziz Kürşat AKBEN

  merhabalar hocam. çalışmalarınızı takdir etmekteyim. bende bu devreden yapmak istiyorum bunun için baskı devre çizimini ve varsa pc programlarını mail adresime göndermenizi rica ediyorum. bu yazdırdıgınız yazıcıya nasıl baglayabilirim bunu? sıradan bir laser veya deskjet yazıcı olurmu yoksa ayrı bir yazıcı mı olmalı. cevaplarınızı bekliyor saygılar sunuyorum

  CEVAPLA
 2. konuyla ilgili özel ürün yapabilirmisinizkonuyla ilgili özel ürün yapabilirmisiniz

  konuyla ilgili özel çalişmalar yapiyormusunuz acaba

  CEVAPLA
 3. 2a2b2b2a2b2b

  Devre şemasında rs232 bağlantısı ,iki adet elektrolit kondansatör ve bağlantıları gösterilmemiş.Rica etsem bu bağlantıları da içeren güncel devre şemasını da yayınlayabilir misiniz?

  CEVAPLA
 4. blonjeblonje

  devreyi kurudum fakat yazıcı çıktısı gelmiyor yazıcıdan sürekli bip sesi var bağlantıyı hyper terminale aktardığımda tüm bilgiler terminale geliyor sorun nerdedir.?

  CEVAPLA
 5. medyaledmedyaled

  bende devreyi kurdum. Aynen blonje de ki gibi bip sesi var. bu devrenin baskı devresini de verebilirmisiniz yada devre elemanlarının tam listesini verebilirmisiniz ? isis deki devre elemanlarıyla yukarıdaki resimdeki devredeki elemanlar aynı değil. resimdeki devre elemanları nın şemasını verebilirmisiniz… Bi türlü yazıcıya ilk hareketi vermiyor…

  CEVAPLA
 6. 2a2b2b2a2b2b

  Belki size bir fikir verebilir diye Aynı projenin bir başka sitedeki Aşağıdaki diyaloğunu aynen yolluyorum.

  nureddino

  Tarih: 23 06 2010 10:43
  ——————————————————————————–

  ben çalıştıramadım…

  Arkadaşlar argox203dt kullandım. seri gnderimde sadece argox’un sağ ledi yanıp sönüyor.
  printerden tepki yok. baud rate 2400 yaptım yine sadece led yandı söndü. yani farklı baudratelerde alımı yaptı (yanlış alım yapmış olmalı) ve ledi yaktı kapattı. (Tek yönlü veri gönderiyorum. alım ile ilgilenmedim. Sadece TX ve GND bağladım.) bilgisi olan var mı? teşekkürler

  nureddino

  Tarih: 24 06 2010 09:57
  ——————————————————————————–
  Aldığım printer bozuk çıktı.. 🙂

  CEVAPLA
 7. OğuzOğuz

  19200 baud ile deneyiniz, piyasadaki termal yazıcıların çoğu 9600 ya da 19200 baud ile haberleşir, istisna olanlar da var tabiki.

  CEVAPLA
 8. EyüpEyüp

  Merhaba,

  Bu projeyle alakalı değil ama benzer bir şey sormak istiyorum. Flash bellekteki resimlerden rasgele birini seçip yazdırmamız mümkün mü? Termal yazıcı Usb yada RS232 bağlatılı olacak.

  CEVAPLA
 9. AykutAykut

  bu hangi derleyicide derlenmiş acaba microstudio ile derlemeye çalıştıgımda hata veriyor swordfish ilede denedim

  CEVAPLA
 10. AykutAykut

  bu devreyi denedim , dosya içerisindeki çıkanlar ve resimdeki gözüken devre farkli çalıştırabilen varmı acaba teşekkür ederim iyi günler

  CEVAPLA
 11. ömerömer

  Merhaba,
  HSEROUT Kısmındaki
  “N”,
  “q495”,
  “Q250”,
  “D10”,
  “S2”, gibi terimler neyi ifade ediyor acaba?

  HSEROUT [“N”,13,10,”ZB”,13,10,”q495″,13,10,”Q250,24″,13,10,”D10″,13,10,”S2″,13,10,”OD,C1″,13,10,”B83,189,0,3,2,4,39,N,”,34,dec2 saniye,dec2 gun,dec2 saat, dec2 dakika,dec3 adet,34,13,10]
  hserout [“A160,57,0,5,1,1,N,”,34,dec5 adet,34,13,10,”A156,22,0,3,1,1,N,”,34,”SIRA NUMARASI”,34,13,10]
  hserout [“A101,140,0,4,1,1,N,”,34,dec2 gun,45,dec2 ay,45,50,48,dec2 yil,60,62,dec2 saat,58,dec2 dakika,58,dec2 saniye,34,13,10,”A457,205,3,1,1,1,N,”,34,”www.obis.com.tr”,34,13,10,”A46,55,1,1,1,1,N,”,34,”www.obis.com.tr”,34,13,10,”P1,1″,13,10,13,10]

  CEVAPLA
 12. KağanKağan

  Merhaba,

  Sıramatik devresini yapmaya başladım. Kodları devreyi hazırlayıp yükledim. Devre ve lcd ekran sorunsuz çalıştı. Fakat printer çıktıları hem çince hemde küçük çıkıyor. Kodda kullandığınız

  HSEROUT ["N",13,10,"ZB",13,10,"q495",13,10,"Q250,24",13,10,"D10",13,10,"S2",13,10,"OD,C1",13,10,"B83,189,0,3,2,4,39,N,",34,dec2 saniye,dec2 gun,dec2 saat, dec2 dakika,dec3 adet,34,13,10]
  HSEROUT ["A160,57,0,5,1,1,N,",34,dec5 adet,34,13,10,"A156,22,0,3,1,1,N,",34,"SIRA NUMARASI",34,13,10]
  HSEROUT ["A101,140,0,4,1,1,N,",34,dec2 gun,45,dec2 ay,45,50,48,dec2 yil,60,62,dec2 saat,58,dec2 dakika,58,dec2 saniye,34,13,10,"A457,205,3,1,1,1,N,",34,"www.obis.com.tr",34,13,10,"A46,55,1,1,1,1,N,",34,"www.obis.com.tr",34,13,10,"P1,1",13,10,13,10]

  satırlarıdaki rakamlar ve A160,A101 vb kullanımların anlamlarını öğrenmek istiyorum. Sanırım printerın satır-kolon kodları ve harf kodları gibi. Ama bu konuyla ilgili internette hiçbirşey bulamadım. Sizden yardım bekliyorum. Aldığım printer ve printer çıktısının resminide ekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim

  https://ibb.co/9NGxSqJ

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   Merhaba,

   yazıda belirttiğim gibi proje bana ait değil. tahminimce çince karakterler yazıcıdan kaynaklanıyor. bu konu hakkında kesin bilgiyi ETE hocam verebilir https://etepic.com/index.php?action=forum

   aşağıda ki dökümanlar işinize yarayabilir.

   ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/pbp_reference_manual.pdf
   sistemisds.altervista.org/picbasiccompiler.html#19

   CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir