tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F452 picbasic yazıcı çıktısı veren sıramatik ile 2717 yazısı var. Yazar;