tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC18F2550 ve PIC18F2520 ile Kabin Kontrolü CCS ile 2717 yazısı var. Yazar;