tarihinde yayımlanan 17.09.2018 tarihinde güncellenen PIC18F2550 Proje deney geliştirme test kartı ile 2717 yazısı var. Yazar;