tarihinde yayımlanan PIC18F2550 Proje deney geliştirme test kartı ile 2745 yazısı var. Yazar