tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PIC18F2455 PIC Tengu Konuşan Robot CCS C ile 2717 yazısı var. Yazar;