tarihinde yayımlanan PIC18F2455 PIC Tengu Konuşan Robot CCS C ile 2759 yazısı var. Yazar