tarihinde yayımlanan PIC16F877LF Nokia3310 LCD Göstergeli IR Kumanda RC5 ile 2745 yazısı var. Yazar