tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877LF Nokia3310 LCD Göstergeli IR Kumanda RC5 ile 2717 yazısı var. Yazar;