tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 PIC16F628 ile Kumandalı Araba Jumbo 2 ile 2717 yazısı var. Yazar;