tarihinde yayımlanan PIC16F877 PHP İnternet Üzerinden Sıcaklık Kontrolü ile 2747 yazısı var. Yazar