tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 MTG-12864B GLCD Volt Amper Metre ile 2717 yazısı var. Yazar;