tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877 IRFZ44 Lcd göstergeli solar şarj regülatörü ile 2717 yazısı var. Yazar;