tarihinde yayımlanan PIC16F877 IRFZ44 Lcd göstergeli solar şarj regülatörü ile 2747 yazısı var. Yazar