tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile Güneş Paneli Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;