tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile bobin tur sipir sayıcı devresi picbasic ile 2717 yazısı var. Yazar;