tarihinde yayımlanan 16.11.2018 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile Baskı Devre Matkabı LPT Kontrol C++ ile 2717 yazısı var. Yazar;