tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile Baskı Devre Matkabı LPT Kontrol C++ ile 2731 yazısı var. Yazar