tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F876 Roland DG CMU-800 Midi Modifikasyonu ile 2716 yazısı var. Yazar;