tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876 Roland DG CMU-800 Midi Modifikasyonu ile 2717 yazısı var. Yazar;