tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876 lcd göstergeli volt amper metre devresi (pbp) ile 2717 yazısı var. Yazar;