tarihinde yayımlanan 24.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F876 lcd göstergeli volt amper metre devresi (pbp) ile 2716 yazısı var. Yazar;