tarihinde yayımlanan PIC16F876 ile lcd göstergeli midi çıkış çoklayıcı ile 2745 yazısı var. Yazar