tarihinde yayımlanan PIC16F876 ile lcd göstergeli midi çıkış çoklayıcı ile 2716 yazısı var. Yazar