tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876 ile lcd göstergeli midi çıkış çoklayıcı ile 2717 yazısı var. Yazar;