tarihinde yayımlanan PIC16F876 ile lcd göstergeli midi çıkış çoklayıcı ile 2728 yazısı var. Yazar