tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F876 50ma 2 amper Nicd Nimh pil şarj devresi (mosfet) ile 2716 yazısı var. Yazar;