tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876 50ma 2 amper Nicd Nimh pil şarj devresi (mosfet) ile 2717 yazısı var. Yazar;