tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F874P Proje geliştirme test deney devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;