tarihinde yayımlanan PIC16F873A ile 5PF 2600UF Kapasitemetre ile 2716 yazısı var. Yazar