tarihinde yayımlanan 30.11.2019 tarihinde güncellenen PIC16F873A ile 5PF 2600UF Kapasitemetre ile 2717 yazısı var. Yazar;