tarihinde yayımlanan 21.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F873 İle LCD Göstergeli Hesap Makinesi Devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;