tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F873 İle LCD Göstergeli Hesap Makinesi Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;