tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84A Proteus isis Mikrodenetleyici Devreleri ile 2717 yazısı var. Yazar;