tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen XML Biçimli verilerin Aktarımı ve Görselleştirilmesi ile 2717 yazısı var. Yazar;