tarihinde yayımlanan PIC16F84A Display Göstergeli Elektronik Oto Hız Alarm ile 2745 yazısı var. Yazar