tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 PIC16C74 PIC16F77 PC Klavye Ara Birimleri ile 2717 yazısı var. Yazar;