tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile Sıvı Tanklarında Seviye kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;