tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile programlanabilir şifreli kilit devresi ile 2745 yazısı var. Yazar