tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile programlanabilir şifreli kilit devresi ile 2716 yazısı var. Yazar