tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile Frekans Metre Picbasic Pro ile 2728 yazısı var. Yazar