tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile Frekans Metre Picbasic Pro ile 2716 yazısı var. Yazar;