tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile Frekans Metre Picbasic Pro ile 2717 yazısı var. Yazar;