tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile Frekans Metre Picbasic Pro ile 2724 yazısı var. Yazar