tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile Denenmiş Basit Devre Yazılımları ile 2717 yazısı var. Yazar;