PIC16F84 ile 8 led şov 4 mod proton proteus isis

| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F84 ile 8 led şov 4 mod proton proteus isis

Devre pic16f84 ile yapılmış 8 led kontrol edilebiliyor 4 mod efekt bulunuyor komitatör ya da kademeli anahtar ile seçim yapılabilir kaynak proton kodları ve proteus isis simülasyon dosyası var

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

isis devre şeması;

proton kodları;


'****************************************************************
'* Name  : Running-LEDs.BAS                 *
'* Author : F.San                       *
'* Date  : 11.01.2004                    *
'****************************************************************
@ device pic16F84, xt_osc, wdt_off, pwrt_on, protect_off

' PortB Leds
LD1 Con 1
LD2 Con 2
LD3 Con 4
LD4 Con 8
LD5 Con 16
LD6 Con 32
LD7 Con 64
LD8 Con 128

PB_Up  var PortA.0 
PB_Dn  var PortA.1 
PB_Auto var PortA.2 

Up_Dn  var bit
Mode  var byte 
ModeOld var byte
PBData var byte
Cnt1  var byte 
Cnt2  var word 

TrisA = %11111 
TrisB = %00000000
PortA = 0
PortB = 0

modeOld = 0
Up_Dn = 1  ' Count up
Cnt1  = 0 

Main: 
  Mode = PortA >> 3    ' Read Mode Switch
  
  if modeOld <> Mode then ' if mode switch changed then,
   Modeold = Mode    ' Save new mode and
   PBData = 0      ' Clear PortB leds
   Up_Dn = 1      ' Count up
   Cnt1  = 0 
  endif  
  
  gosub Chk_PB_UpDn
  
  if PB_Auto then 
   if Up_Dn = 1 then 
     gosub Run_Up 
   else 
     gosub Run_Dn
   endif
  endif
  
  PortB = PBData
  
  if PB_Auto then
   pause 100
  else
   gosub DeBounce
  endif

Goto Main  


Chk_PB_UpDn:  
  if PB_Up then 
   Up_Dn = 1
   if not PB_Auto then gosub Run_Up
  else 
   if PB_Dn then 
     Up_Dn = 0
     if not PB_Auto then gosub Run_Dn
   endif
  endif  
return   

Run_Up:
  select case Mode
   case 0 
     if Cnt1 = 16 then 
      if PB_Auto then 
        Up_Dn = 0
      else  
        cnt1 = 0  
      endif  
     endif
     Cnt1 = cnt1 + 1 
     gosub Mode0
   case 1 
     if Cnt1 = 9 then 
      if PB_Auto then 
        Up_Dn = 0
      else  
        cnt1 = 0  
      endif  
     endif
     Cnt1 = cnt1 + 1 
     gosub Mode1
   case 2
     PBData = PBData + 1
   
   case 3
     if Cnt1 = 11 then 
      if PB_Auto then 
        Up_Dn = 0
      else  
        cnt1 = 0  
      endif  
     endif
     Cnt1 = cnt1 + 1 
     gosub Mode3
  end select
return   

Run_Dn:
  select case Mode
   case 0 
     if Cnt1 = 0 then 
      if PB_Auto then
        Up_Dn = 1
      else
        cnt1 = 16
      endif
     endif
     Cnt1 = cnt1 - 1 
     gosub Mode0
   case 1
     if Cnt1 = 0 then 
      if PB_Auto then
        Up_Dn = 1
      else
        cnt1 = 9
      endif
     endif
     Cnt1 = cnt1 - 1 
     gosub Mode1
   case 2
     PBData = PBData - 1
   
   case 3
     if Cnt1 = 0 then 
      if PB_Auto then
        Up_Dn = 1
      else
        cnt1 = 11
      endif
     endif
     Cnt1 = cnt1 - 1 
     gosub Mode3
  end select
return

Mode0:
  select case cnt1 
   case 00 : PBData = 0
   case 01 : PBData = ld1
   case 02 : PBData = ld1+ld2
   case 03 : PBData = ld1+ld2+ld3
   case 04 : PBData = ld1+ld2+ld3+ld4
   case 05 : PBData = ld1+ld2+ld3+ld4+ld5
   case 06 : PBData = ld1+ld2+ld3+ld4+ld5+ld6
   case 07 : PBData = ld1+ld2+ld3+ld4+ld5+ld6+ld7
   case 08 : PBData = ld1+ld2+ld3+ld4+ld5+ld6+ld7+ld8
   case 09 : PBData = ld2+ld3+ld4+ld5+ld6+ld7+ld8
   case 10 : PBData = ld3+ld4+ld5+ld6+ld7+ld8
   case 11 : PBData = ld4+ld5+ld6+ld7+ld8
   case 12 : PBData = ld5+ld6+ld7+ld8
   case 13 : PBData = ld6+ld7+ld8
   case 14 : PBData = ld7+ld8
   case 15 : PBData = ld8
   case 16 : PBData = 0
  end select
return

Mode1:
  select case cnt1 
   case 00 : PBData = 0
   case 01 : PBData = ld1
   case 02 : PBData = ld2
   case 03 : PBData = ld3
   case 04 : PBData = ld4
   case 05 : PBData = ld5
   case 06 : PBData = ld6
   case 07 : PBData = ld7
   case 08 : PBData = ld8
   case 09 : PBData = 0
  end select
return

Mode3:
  select case cnt1 
   case 00 : PBData = 0
   case 01 : PBData = ld1
   case 02 : PBData = ld1+ld2
   case 03 : PBData = ld1+ld2+ld3
   case 04 : PBData = ld2+ld3+ld4
   case 05 : PBData = ld3+ld4+ld5
   case 06 : PBData = ld4+ld5+ld6
   case 07 : PBData = ld5+ld6+ld7
   case 08 : PBData = ld6+ld7+ld8
   case 09 : PBData = ld7+ld8
   case 10 : PBData = ld8
   case 11 : PBData = 0
  end select
return

DeBounce:
  Cnt2 = 0
  repeat 
   Cnt2 = Cnt2 + 1
   pause 1
  until (PB_Dn = 0) and (PB_Up = 0) or (Cnt2 > 200)
  if Cnt2 < 50 then pause (50 - Cnt2) ' debounce  
return

End 

pic16f84-ile-8-led-sov-4-mod-proton-proteus-isis

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/02/16 Etiketler: , , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir