tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile 8 led şov 4 mod proton proteus isis ile 2717 yazısı var. Yazar;