tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile 8 çıkışlı 16 efektli lamba sürücülü devre ile 2745 yazısı var. Yazar