tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 DS1920 MAX7219 Sıcaklık Göstergesi CCSC ile 2717 yazısı var. Yazar;