tarihinde yayımlanan PIC16F84 DS1920 MAX7219 Sıcaklık Göstergesi CCSC ile 2728 yazısı var. Yazar