tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 Deneme Geliştirme Kartı Development Board ile 2717 yazısı var. Yazar;