tarihinde yayımlanan PIC16F648A LCD Göstergeli LC Metre ile 2745 yazısı var. Yazar