tarihinde yayımlanan PIC16F648A LCD Göstergeli LC Metre ile 2716 yazısı var. Yazar