tarihinde yayımlanan PIC16F648A LCD Göstergeli LC Metre ile 2728 yazısı var. Yazar