tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628A 12 Kanal RF Röle Kontrol (RR10 Modül) ile 2717 yazısı var. Yazar;