tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628 ve Philips RC5 ile Uzaktan Dimmer ile 2717 yazısı var. Yazar;