tarihinde yayımlanan PIC16F628 ve Philips RC5 ile Uzaktan Dimmer ile 2716 yazısı var. Yazar