tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628 DS18B20 ile 4 Digit 7 Segment Saat Termometre ile 2717 yazısı var. Yazar;