tarihinde yayımlanan PIC16F628 DS18B20 ile 4 Digit 7 Segment Saat Termometre ile 2745 yazısı var. Yazar