tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F627A TSA5511 LCD Göstergeli 5W PLL FM Verici ile 2717 yazısı var. Yazar;