tarihinde yayımlanan PIC12F629 ve 74HC244N ile CNC Kontrol Arabirimi ile 2759 yazısı var. Yazar