tarihinde yayımlanan PIC12F629 ve 74HC244N ile CNC Kontrol Arabirimi ile 2716 yazısı var. Yazar