tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC Mikrodenetleyiciler için Gerçek Zamanlı İsletim Sistemi MPLAB C18 ile 2717 yazısı var. Yazar;