tarihinde yayımlanan 05.07.2019 tarihinde güncellenen PIC 18F2520 ile 4.5 MHz Frekansmetre Yapıyoruz ile 2717 yazısı var. Yazar;