tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Ayarlanabilir pozitif regülatör hesap programı ile 2717 yazısı var. Yazar;