tarihinde yayımlanan 02.10.2019 tarihinde güncellenen PIC 16F84 ile Sesli Display Göstergeli Metronom ile 2717 yazısı var. Yazar;