tarihinde yayımlanan PIC 16F84 ile Sesli Display Göstergeli Metronom ile 2745 yazısı var. Yazar