tarihinde yayımlanan PIC 16F84 ile Sesli Display Göstergeli Metronom ile 2728 yazısı var. Yazar