tarihinde yayımlanan 07.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628A ile Uzaktan Kumandalı Elektronik Dimer ile 2717 yazısı var. Yazar;