tarihinde yayımlanan PC RS232 8 Kanal Röle Kontrol PIC16F628 RF ile 2759 yazısı var. Yazar