tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Nokia 6100 LCD Sürücü dsPIC33FJ128GP ATmega168 ile 2717 yazısı var. Yazar;