Nokia 3310 LCD jal kütüphanesi 5×7 font örnek

| Mayıs 28, 2023 Tarihinde güncellendi
Nokia 3310 LCD jal kütüphanesi 5×7 font örnek

Daha önceki yazılarda nokia 3310 lcd kullanımı ile ilgili bir çok proje paylaşılmıştı 3310 lcd için bir çok programlama dilinin kütüphane library dosyası var jal içinde hazırlanmış.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Andremiller.net sitesinde “andre” jal için kütüphane dosyası hazırlamış jal kullanıcıları için büyük kolaylık sağlar ayrıca uygulama örneği ve 5×7 font dosyasıda bulunuyor dosyalar: Nokia 3310 LCD Driver JAL PIC Library

nokia_lcd.jal içeriği


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Nokia 3310 LCD JAL Library by Andre Miller
;; ([email protected])
;;
;; Based on the following C source libraries:
;;
;; - Various projects using LPH7779 with PICC by Michel Bavin
;;  http://users.skynet.be/bk317494/index.htm
;; - Nokia LCD Lib for AVR by Louis Frigon
;;  http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Procedures
;;

;; Write a byte to the LCD
;; Command: mode = false
;; Data:  mode = true
procedure NLCD_Write (byte in data, bit in mode) is

     ;; Pull nok_dc high or low depending on mode
     if (mode) then
       nok_dc = high
     else
       nok_dc = low
     end if
     nok_cs = low
     
     ;; Clock in 8 bits of data
     for 8 loop
       nok_sclk = low
       if ( (data & 0x80) == 0 )then
         nok_sda = low
       else
         nok_sda = high
       end if
       nok_sclk = high
       data = data << 1
     end loop
     
     nok_cs = high
end procedure

;; Set the current position for data (x = 0->83, y = 0->5)
procedure NLCD_GotoXY (byte in xnokia, byte in ynokia) is
     NLCD_Write ( 0x40 | ( ynokia & 0x07 ), false)
     NLCD_Write ( 0x80 | ( xnokia & 0x7f ), false)
end procedure

; 16 bit addition
; a = a + b, result in a
; by Vasile
; http://www.geocities.com/vsurducan/electro/PIC/lib.html
procedure _16b_add(
  byte in b_hi, byte in b_lo,
  byte in out a_hi, byte in out a_lo
) is assembler
  bank MOVF  b_lo,W
  bank ADDWF a_lo,f
  bank MOVF  b_hi,W
     BTFSC status_C
     INCFSZ b_hi,W
  bank ADDWF a_hi,f
end assembler end procedure


;; Clear the LCD data memory
procedure NLCD_Clear is
     nok_sda = low ;; Data bit is low
     nok_dc = high ;; Data mode
     nok_cs = low
     
     for 6 loop
       ;; 6 rows
       for 84 loop
         ;; 84 columns or 'pages'
         for 8 loop
           ;; Clock for the 8 bits of the 'page'
           nok_sclk = low
           nok_sclk = high
         end loop
       end loop
     end loop
end procedure

;; Send LCD Initialization
procedure NLCD_Init is

     ;; Set initial status of LCD pins
     nok_sclk = low
     nok_sda = low
     nok_dc = low
     nok_cs = low
     nok_res = low

     ;; Toggle LCD Reset
     delay_1ms (10)
     nok_res = low
     delay_1ms (250)
     nok_res = high
     
     nok_cs = high
     NLCD_Write (0x21, false);; Extended commands
     NLCD_Write (0xc5, false);; LCD Vop
     NLCD_Write (0x06, false);; Temp coef
     NLCD_Write (0x13, false);; LCD Bias 1:48
     NLCD_Write (0x20, false);; Standard commands
     NLCD_Write (0x0c, false);; Normal Mode
     
     ;; Clear and position at top of LCD
     NLCD_Clear();
     NLCD_GotoXY (0,0);

end procedure

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Some test patterns

procedure NLCD_Test_1 is
;; Produce a 1 x 1 checkerboard pattern
NLCD_GotoXY (0,0)
for 42 loop ; columns / 2
  for 6 loop
    NLCD_Write (0b_1010_1010, true)
    NLCD_Write (0b_0101_0101, true)
  end loop
end loop
end procedure

procedure NLCD_Test_2 is
;; Produce a border outline
NLCD_GotoXY (0,0)
NLCD_Write (0b_1111_1111, true)
for 82 loop
  NLCD_Write (0b_0000_0001, true)
end loop
NLCD_Write (0b_1111_1111, true)
for 4 loop
  NLCD_Write (0b_1111_1111, true)
  for 82 loop
    NLCD_Write (0b_0000_0000, true)
  end loop
  NLCD_Write (0b_1111_1111, true)
end loop
NLCD_Write (0b_1111_1111, true)
for 82 loop
  NLCD_Write (0b_1000_0000, true)
end loop
NLCD_Write (0b_1111_1111, true)
end procedure


nokia-3310-lcd-jal-kutuphanesi-5x7-font-ornek

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/11/05 Etiketler: , , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir