tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen Mikrodenetleyici İle Tek Hat Seri İletişim (PIC16F84) ile 2717 yazısı var. Yazar;