Micro C Mikropascal Mikrobasic Projeleri

| Haziran 4, 2023 Tarihinde güncellendi
Micro C Mikropascal  Mikrobasic Projeleri

MikroElektronika firmasına ait ürünleri alan kullanıcıların firmaya gönderdikleri projeler çeşitli alanlarda kaynak kodları ile bir çok uygulama bulunuyor bazılarında proteus isis simülasyonlarıda var.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Projeler:

USB üzerinde PIC18F4550 ile FPGA programcı, USB PS2 Klavye Projesi, PS2 Fare Projesi, PS2 Klavye Projesi, USB destekli İvmeölçer tabanlı Joystick, uM-FPU V3.1 Örnekleri, I2C LCD (gerçek), Adc Display, SMS tipi tuş takımı ve usart veri alıcı, Seri İletişim, TFTP Sunucusu Fat32, TFtp Sunucusu, Fat16, Uzun dosya adları, TFTP Sunucusu (Fat16, kısa dosya adları), Telnet – RS232 arabirimi, PIC komut satırı düzenleyicisi, Küçük Telefon Santrali, StringUtils (Birim), PascalFunctions (Birim)

Ethernet, gsm modem, onewire, PS2 Lazer Fare Arabirimi, Süreyi Görüntülemek için Kesintileri Kullanma, 1-Wire Kitaplık, PIC GERÇEK ZAMAN SAATI, mikroBasic, mikroPascal ve mikroC için LCD4 OPTIMUM, P12 için Soft Uart, dsPIC30F6014 ve ivmeölçer kartı ile Alarm ctl Örnek, ENC28J60 ile P18 MCU için UDP Önyükleyici, I2C LCD, Mikrobasic ile Playstation 2 Denetleyici, One Wire NetworkWork, GLCD Midi Denetleyici P18F452, 4D µLCD demo + kitaplık, Midi Denetleyici PIC16F877A, PRINT_DEC FUNCTION projesi, Doğru Genişletilmiş Olay Zamanlayıcısı (48MHz) projesi , Manchester kod çözme projesini işaret ediyor – mikroBasic

GLCD projesinde dosya adlarını yazdır, Manchester sinyalleri kod çözme projesi – mikroPascal, LCD Format LongInt, Gear Display Projesi, 18F2550 USB-HID 8- 50Hz PWM SERVO CONTROLLER projesi, Serial Step Controller, Dallas DS1629 kullanan Zaman ve Sıcaklık projesi, Seri LCD Projesi, Takometre projesi, Dual Pwm, 8 DECADE COUNTER, Ultrabright el feneri projesi, Çift Yönlü DC motor Kontrol projesi, RTC2 DS 1307 (Birim), RTC_PCF8583P (Birim), Debug (Birim), EepromVariable (Birim), BitUtils (Birim)

Fat32, IDE, Fat16 Dir LFN, Fat16 Dir , COS – Cooperative Operating System, Mem Manager (ünite), LCD 4Bits (16/20 karakter, 2/4 satır), Usart Alıcı, USB CDC (ünite) Rc6 Dekoder, Rc5 Dekoder , DS1820, , RS232 Baud hızı zamanlayıcısı, EEPROM Depolamalı DTMF, RAM’de karakter depolamalı DTMF kod çözücü, usb hid, LCD LED, Joystick Dönüştürme, PIC18 ailesi için eksiksiz RS485 kitaplığı, 5 Eksen 32 Düğmeli Joystick Denetleyici, Simple Game Die – Sesli ,12f683 3wrd viMeter , Dijital Güvenlik Kilidi, Sıcaklık RF Bağlantısı, Zamanlayıcı0 Örneği Basit 1, Step Motor Kontrol GUI, LCD’de AC voltaj, korrient, watt, açı fazı, DAC’li ultrasonik mesafe-gerilim dönüştürücü

trf2.4 rf haberleşmesi, I2c slave ve master haberleşmesi, Piyango baloto rasgele sayı, Ultrasonik mesafe-gerilim dönüştürücü, 8 Seri servo-kontrolör, Lcd 8-bit – mikroBasic, mikroPascal ve mikroC, GLCD GPS Dekoder, GPS Dekoder, jBox Alert, USART Kullanarak Seri Haberleşme, Kullanıcı Arayüzü Kullanarak Ev Otomasyon Sistemi, Özel LCD Lib, P16F628A ile Termostat, PIC tabanlı zamanlayıcı, Dokunmatik dimmer, LCD 4 bit (birim), LCD 3wr mikroC kodlu

FPGA programmer with PIC18F4550 on USB, USB PS2 Keyboard Project, PS2 Mouse Project, PS2 Keyboard Project, Accelerometer-based Joystick with USB support, uM-FPU V3.1 Examples, I2C LCD (real), Adc Display, SMS type keypad and usart data receiver, Serial Communication, TFTP Server Fat32, TFtp Server, Fat16, Long filenames, TFTP Server (Fat16, short filenames), Telnet to RS232 interface, PIC command line editor, Small Telephone Exchange, StringUtils (Unit), PascalFunctions (Unit)

Alarm ctl with ethernet, gsm modem, onewire, PS2 Laser Mouse Interface, Using Interupts to Display Time, 1-Wire Library, PIC REAL TIME CLOCK, LCD4 OPTIMUM for mikroBasic, mikroPascal, and mikroC, Soft Uart for P12, dsPIC30F6014 and accelerometer card Example, UDP Bootloader for P18 MCU with ENC28J60, I2C LCD, Playstation 2 Controller with Mikrobasic, One Wire NetWork, GLCD Midi Controller P18F452, 4D µLCD demo + library, Midi Controller PIC16F877A, PRINT_DEC FUNCTION project, Accurate Extended Event Timer (48MHz) project, Manchester signals decoding project – mikroBasic

Print filenames on GLCD project, Manchester signals decoding project – mikroPascal, LCD Format LongInt, Gear Display Project, 18F2550 USB-HID 8- 50Hz PWM SERVO CONTROLLER project, Serial Stepper Controller, Time And Temperature project using Dallas DS1629, Serial LCD Project, Tachometer project, Dual Pwm, 8 DECADE COUNTER, Ultrabright flashlight project, Bi Directional DC motor Control project, RTC2 DS 1307 (Unit), RTC_PCF8583P (Unit), Debug (Unit), EepromVariable (Unit), BitUtils (Unit)

Fat32, IDE, Fat16 Dir LFN, Fat16 Dir , COS – Cooperative Operating System, Mem Manager (unit), LCD 4Bits (16/20 chars, 2/4 rows), Usart Receiver, USB CDC (unit) Rc6 Decoder, Rc5 Decoder, DS1820, , RS232 Baudrate timer, DTMF with EEPROM Storage, DTMF decoder with character storage in RAM, usb hid, LCD LED, Joystick Conversion, RS485 complete library for PIC18 family, 5 Axis 32 Button Joystick Controller, Simple Game Die – With Sound,12f683 3wrd viMeter , Digital Security Lock, Temperature RF Link, Timer0 Example Simple 1, Stepper Motor Control GUI, AC voltage, corrient, watt, angle fase on lcd, Ultrasonic distance to voltage converter with DAC

trf2.4 rf communication, I2c slave and master Communication, Lotery baloto random number, Ultrasonic distance to voltage converter, 8 Serial servo-controller , Lcd 8-bit – mikroBasic, mikroPascal and mikroC, GLCD GPS Decoder, GPS Decoder, jBox Alert, Serial Communication using USART, Home Automation System Using User Interface, Custom LCD Lib, Thermostat with P16F628A, PIC based timer, Touch dimmer, LCD 4-bits (unit), LCD 3wr mikroC coded

Kaynak: http://www.mikroe.com/eng/projects/index/

micro-c-mikropascal-mikrobasic-projeleri-dw-link

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/10/06 Etiketler: , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir