tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen LM3916 Vu metre devresi 17 led ile 2717 yazısı var. Yazar;