tarihinde yayımlanan 25.03.2021 tarihinde güncellenen LM1036 Attiny2313 ton kontrolü (bass tiz balans ses) ile 44 yazısı var. Yazar;